Archive for April, 2008

Ako …

Ako imaš želju, ako si mlad ili stariji, ako imaš naravno novca, a uz to, danas i pasoš i u većini slučajeva i vizu, ako vodiš ili si vodjen, ako… možeš stići i na domak „obećane zemlje“. Svako ako ima i svoj kraj kamenom zagrljeno. I kamen i Ako samo su tačke kruga.

Advertisements


%d bloggers like this: