Archive for November, 2008

Godišnjak grada Beograda, knjige XI-XX

Godisnjak grada Beograda, knjige XI-XX

Godisnjak grada Beograda, knjige XI-XX

Muzej grada Beograda nastavio je da digitalno objavljuje Godišnjak grada Beograda. Na drugom disku koji je ovih dana objavljen prezentovani su tekstovi objavljeni u knjigama od broja XI do XX. I jedan i drugi disk moze se nabaviti u Muzeju grada Beograda, Beograd, Zmaj Jovina br. 1, telefon 011/2630825

Advertisements


%d bloggers like this: