Archive for July, 2009

Beograd-Singidunum, rimski kastrum-Pariska ulica

Sve do 1973. godine smatralo se da je rimski kastrum zauzimao  samo prostor Gornjeg grada Beogradske tvrdjave. Medjutim, svojim iskopavanjima na Malom Kalemegdanu u neposrednoj blizini paviljona Cvijeta Zuzorić konstataovao sam pravac pružanja severoistočnog bedema kastruma i time ustanovio da je kastrum zahvatao i prostor Malog Kalemegdana. Sledećih godina odredio sam pravac pružanja jugoistočnog bedema i to u Biblioteci grada Beograda, tačnije u prostoriji danas nazvanoj Rimska dvorana kao i u parku ispred ulaza u Biblioteku gde se nekad nalazio spomenik Milanu Rakiću. Narednih godina ispod velike šetne staze kojom se ulazi na Veliki Kaelemegdan iz pravca francuske ambasade ustanovljen je i poslednji pravac prostiranja bedema, tj jugoazapadni bedem kastruma. Time je utvrdjeno da se rimski kastum (rimski vojni logor)  nalazio na prostou Donjeg i Gornjeg grada Beogradske tvrdjave, parka Veliki i Mali Kalemegdan kao i u delu modernog grada.

Sondažnim iskopavanjima na prostoru Velikog Kalemgdana ustanovljene su rimske ulice sa tremom ispred vojničkih baraka i brojni arheološki nalazi koji upućuju da je kastrum u Singidunumu sagradila IV Flavaia legia krajem prvog i početkom drgugog veka nove ere. Takodje, u eskarpi parka Veliki Kalemegdan  konstatovane su rimske barake, ali zbog tramvajskih šina one, ranijih godina, nisu mogle biti u potpunosti istražene. Ovih dana rekonstrukcijom Pariske i Ulice Tadeuša Košćuškog, tačnije rekonstrukcijom tramvajski šina, u produžetku ranije otkrivenih baraka, otkrivene su vojničke barake na znatnom većem prostoru, jer se veći deo povrsine i istrazuje.

U arheološkom smislu ovi najnoviji nalazi ne prestavljaju nešto posebno, pogotovo što je raspored rimskih gradjevina u svakom rimskom kastrumu, malte ne unificiran. Logično je da dominiraju vojničke barake što je potvrdjeno i ovim najnovijim nalazom.

Što se tiče prvog i osnovnog zadatka arheoligije da se svaki arheološki nalaz odredi u prostoru to je sa kastrumom u Singidunumu uradjeno. Medjujtim, postoji i drugi zadatak arheologije da se svaki nalaz sagleda i u vremenu. Kako je kasturum u Singidunumu trajao od prvog do sredine petog veka, treba  puno arheoloških nalaza da se dodje do tačnih odrednica.

O svim gore pomenutim nalazima pisao sam detaljno u stručnoj literaturi kao i u ovom blogu, dajući sumarni pregled iskopavanja u kategoriji Casstrum legionis.

Na donjim slikama su nalazi otkriveni u Pariskoj ulici u junu i julu 2009.  godine

Pariska-kastrum

Pariska-ulica-kastrum

Pariska-ulica-u-Beogradu

Advertisements


%d bloggers like this: