Archive for March, 2010

Pročitaj i dekana fakulteta pitaj

Od 9 do 15. septembra 1971. godine održan je u Beogradu, u zgradi Filološkog fakulteta, VIII MEDJUNARODNI KONGRES ZA PRAISTORIJSKE I PROTOISTORIJSKE STUDIJE. U tehničkoj organizaciji Kongresa učestvovali smo pok. A. Vasić i ja. Iznad ulaznih vrata u zgradu Filološkog fakulteta postoji manji prozor. Sa unutrašnje strane prozora zalepili smo plakatu Kongresa. Plakata je bila crvene boje. Kasnije je neko skinuo plakatu, ali su ostali  tragovi crvene boje, koji se i danas vide.  Prošlo je od tada 39 godina i niko nije oprao ovaj prozor!

Advertisements


%d bloggers like this: